Google, fejknyheter, nätmobbing och algoritmer

Projektet Kunskap i en digital värld bjöd in till en eftermiddag om tillit, trovärdighet och relevans på webben. Evenemanget, som gick under rubriken ”Kunskap i en digital värld: resultatdialog och debatt”, hölls på LUX och var en del av 350-årsjubileets vetenskapsvecka ”Det digitala samhället”. Inför en fullsatt sal, med blandad publik i alla åldrar, lyftes frågor kring hur information söks, används, kommuniceras och utvärderas på nätet.

Projektledarna Olof Sundin och Erik J Olsson inledde med att berätta om projektet och de olika ämnen som undersökts inom ramen för det. Sex presentationer följde som visade på projektets bredd och samhällsrelevans. Rasmus K. Rendsvig presenterade sin undersökning om hur felaktiga förväntningar påverkar acceptansen för nätmobbning, när ungdomar förutsätter att nätmobbing förekommer mer än vad det faktiskt förefaller att göra. Kristoffer Ahlstrom-Vij diskuterade fejknyheter, varför skitsnackaren är värre än lögnaren och hur skitsnackaren kan avväpnas. Erik J. Olsson lyfte frågan ifall sökalgoritmerna fångar vad som är viktigt på nätet, när de förutsätter att en större mängd aktivitet påvisar större relevans. Nätverkande, i bemärkelsen av att få se hur andra svarat på en faktafråga, visade sig i en studie leda till att fler svarade fel än om de inte fått ta del av andras svar.

Olika aspekter av Googles inverkan på vårt samhälle behandlades också av de följande presentatörerna. Linnéa Lindsköld diskuterade Googles rätten att bli bortglömd, Jutta Haider problematiserade Google som den ständigt närvarande infrastrukturen, som ändå förblir osynlig, och betonade vikten av att synliggöra algoritmernas påverkan på våra liv. Hanna Carlsson och Cecilia Andersson lyfte fram hur elever och lärare använder och ser på Google. Att googla ansågs till stor del vara en skolaktivitet och Google betraktades som en faktamaskin till vars rankning man outsourcar källkritiska bedömningar, men Google har också lett till förändrade krav på kunskap. Eftermiddagen avslutades med ett panelsamtal och mingel.

Linnéa Lindsköld, forskare vid avdelningen för ABM, Lunds universitet.

Linnéa Lindsköld, forskare vid avdelningen för ABM, Lunds universitet.

Cecilia Andersson, doktorand, och Hanna Carlsson, lektor vid avdelningen för ABM, Lunds universitet.

Cecilia Andersson, doktorand, och Hanna Carlsson, lektor vid avdelningen för ABM, Lunds universitet.

Text och foto: Charlotte Högberg, Lunds universitet, HT-biblioteken
Även publicerat i Lunds universitets jubileumsblogg: http://lu350.blogg.lu.se/google-fejknyheter-natmobbing-och-algoritmer/