Digital tryckfrihet – föreläsningar från KDW-konferens på UR Samtiden

Se alla föreläsningar från konferensen “Hur mår tryckfriheten i den digitala världen?” på URs kanal Samtiden:
http://urskola.se/Produkter/199834-UR-Samtiden-Digital-tryckfrihet/Visa-alla

Föreläsningar och samtal från Lunds universitet i samband med att tryckfriheten firar 250. Hur påverkas tryckfriheten av Google, folks bristande förtroende för journalistik och den ökade spridningen av falska nyheter? Inspelat den 1 december 2016 på Pufendorfinstitutet, Lund.

Visas även i Kunskapskanalen 6, 7 och 18 februari, se Kunskapskanalens TV-tablå:
http://www.kunskapskanalen.se/tabla//2017-02-06/

[Videos of all lectures and panels from the conference about freedom of the press KDW arranged in December 2016.]